A jobb élmény érdekében kérjük, módosítsa böngészőjét CHROME, FIREFOX, OPERA vagy Internet Explorer verzióra.

ÁSZF – Általános szerződési feltételek

A rent-mytime.com működési szabályzata

Letölthető ezen a linken.

A jelen felhasználási feltételek (a továbbiakban: Szabályzat)  Kiss Tibor e.v. (nyilvántartási szám: 55234098; székhelye: 1035 Budapest, Szentendrei út 2/B. 1/6., adószáma: 56574311-1-41; elektronikus levelezési címe: info@rent-mytime.com, telefon: + 36 30 960 1721; a továbbiakban: Vállalkozó) által üzemeltetett Rent- MyTime.com internetes lapon valamint mobil alkalmazásokon keresztül  (a továbbiakban együttesen: Weblap vagy Weboldal) elérhető információs társadalommal összefüggő és kapcsolódó szolgáltatások (a továbbiakban: Szolgáltatás, több Szolgáltatásra vonatkozóan Szolgáltatások) igénybevételének és a Weblap használatának feltételeit tartalmazza. A Weblap használata kizárólag a jelen Szabályzatnak megfelelően történhet.

1. Általános rendelkezések

Vállalkozó hirdetési helyet biztosít Felhasználói részére szolgáltatásaik hirdetésére, illetve a hirdetéshez és hirdetések böngészéséhez kapcsolódó egyéb szolgáltatásokat nyújt a Weboldalon, azaz a rent-mytime.com internetes oldalon és az ahhoz hasonló feltételekkel működtetett mobil alkalmazásokon keresztül elérhető adatbázisban, illetve kereső rendszerben. A mobil alkalmazásokban a rent-mytime.com internetes oldalon elérhető egyes funkciók nem vagy korlátozott módon érhetőek el, ezekre a jelen Szabályzat rendelkezései értelemszerűen alkalmazandók. Jelen Szabályzat szempontjából felhasználó minden olyan személy, aki megtekinti a Weblapot, illetve aki hirdetést helyez el, illletve aki a hirdetésre jelentkezik (a továbbiakban: Felhasználó).

A Weboldalon elérhető Szolgáltatásokat kizárólag cselekvőképes magánszemély és gazdálkodó szervezet Felhasználó veheti igénybe. A Szolgáltatás igénybevételével, így különösen, de nem kizárólagosan a regisztrációval, illetve a Szolgáltatás megrendelésével a Felhasználó elismeri, hogy teljes cselekvőképességgel és jogképességgel rendelkező természetes személy, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely képviseletére jogosult képviselője által jár el, valós és helyes adatok megadásával.

A Felhasználó a Weboldal használatának megkezdésével, illetve regisztráció esetén a regisztráció során, továbbá a Szolgáltatások megrendelése során a Weboldalon tett kifejezett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Szabályzat, az annak részét képező Adatvédelmi Tájékoztató rendelkezéseit, továbbá kötelezettséget vállal a Szabályzat betartására. A Weboldalt minden Felhasználó kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.

A Felhasználó a regisztráció során kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Vállalkozó a Felhasználó által megadott személyes adatokat, a Weboldal használata során begyűjtött felhasználói adatokat (például meglátogatott weboldalak listája, technikai adatok, a Weboldal Felhasználó által történő felhasználására vonatkozó információk, valamint esetlegesen harmadik személyektől beszerzett felhasználói információk) rögzíti és az Adatvédelmi Tájékoztatóban meghatározott módon és célokra felhasználja.

A Szolgáltatások vonatkozásában a Felhasználó és a Vállalkozó között online szerződés jön létre, amely nem minősül írásbeli szerződésnek. A szerződéskötés nyelve kizárólag a magyar. Az online szerződést a Vállalkozó nem rögzíti, így az a szerződéskötést követően nem érhető el. Az online szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett hirdetési adatok és az igénybe vett Szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják. A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött tartalmat a Felhasználó köteles archiválni.

A Vállalkozó jogosult a jelen Szabályzat módosítására. A Vállalkozó fenntartja magának a jogot arra, hogy az alábbiakban részletezett esetekben időről időre egészben vagy részben egyoldalúan módosítsa a Szolgáltatások tartalmát és díját, a Szolgáltatások igénybevételének feltételeit, a hirdetések közzétételének időtartamát. A Vállalkozó a módosításról a nyitóoldalon, a Weblap felhasználási feltételeket tartalmazó részén, valamint egyes esetekben e-mail formájában tájékoztatja a Felhasználóit. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával, illetve megrendelésével egyben elfogadja a Szabályzat módosítását is. A Vállalkozó egyoldalú módosításra jogosult különösen a jogszabályi környezet megváltozása esetén, az új szolgáltatások bevezetése, vagy a már meglévő szolgáltatások minőségének biztosítása céljából, az adatbázis minőségének biztosítása, vagy a hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek javítására szolgáló intézkedések megtétele céljából, vagy amennyiben azt gazdasági, műszaki, ill. egyéb körülményekben bekövetkezett lényeges változás azt indokolja. Amennyiben hirdető Felhasználó a módosított Szabályzat vagy díjak mellett nem kívánja tovább igénybe venni a Vállalkozó Szolgáltatását, jogviszonyát jogosult megszüntetni, a Szabályzat rendelkezései szerint.

Adatbázis kizárólagos felhasználási joga. A Weboldalon (illetve az applikációkon keresztül) elérhető adatbázis előállítója a Vállalkozó, így kizárólag a Vállalkozó rendelkezik engedéllyel az adatbázis felhasználására, valamint arra, hogy harmadik személynek az adatbázis tekintetében felhasználási engedélyt adjon. A Vállalkozó nem engedélyezi az általa előállított adatbázis egészének vagy annak bármely részének más weboldalon, vagy egyéb módon történő bármilyen üzleti célú felhasználását. 

Megengedett felhasználás. A Felhasználó a Weboldal (applikációk) használatának megkezdésével ráutaló magatartással elfogadja magára nézve kötelezőnek, hogy a Weboldalt (applikációt) kizárólag a jelen Szabályzat rendelkezéseivel összhangban, a Szolgáltatások igénybevételének és használatának céljára és az ahhoz szükséges mértékben használja és használhatja, továbbá Felhasználó a Weboldalt (applikációt) és az azon keresztül elérhető adatbázist kizárólag az alábbi nem kereskedelmi jellegű magáncélokra használhatja: i.) Weboldal megtekintése; ii.) Felhasználó szolgáltatásainak hirdetésére; iii.) Hirdetéshez kapcsolódó egyéb Vállalkozó által nyújtott szolgáltatás igénybevételére; iv.) Online navigálás más honlapokra az e Weboldalon elhelyezett linkeken keresztül; v.) Az e Weboldalon alkalmasint rendelkezésre bocsátott egyéb funkciók használata. 

Automatizált rendszerek vagy automatikus szoftverek a Vállalkozó által előállított adatbázisának az abból történő kereskedelmi célú adatgyűjtéshez (»screenscraping«) történő felhasználása tilos. E tilalom nem vonatkozik azokra az esetekre, amelyekben harmadik személyek olyan írásbeli felhasználási szerződést kötöttek közvetlenül a Vállalkozógal, amely ezt a típusú adatgyűjtést harmadik személyek számára kizárólagosan lehetővé teszi.

2. A Szolgáltatás igénybevétele

A Weblap hirdetési Szolgáltatásai kizárólag felhasználói fiók létrehozásával érhetőek el. A Weblapon bizonyos Szolgáltatások ingyenesen, más Szolgáltatások ellenérték megfizetése mellett vehetők igénybe.

Regisztrációkor a következő adatokat kéri a rendszer:

Név
Email cím
Telefonszám (nem kötelező, ha megadja megjelenik a hirdetését böngészőknek)
Jelszó

Regisztrációhoz szükséges elfogadni a Általános szerződési feltételeket, illetve van lehetőség feliratkozni a hírleveleinkre.

Regisztrációt követően megerősítő emailt kap, melynek elfogadása után van csak lehetőség belépni a rendszerbe.

Hirdetés feladásakor a következő személyes adatok kerül(het)nek rögzítésre:
Hirdető címe : Ország, Megye, Város, utca (akár pontos házszámmal).
Érdemes beállítani, hogy a szolgáltatást keresők láthassák, kik elérhetőek a közelükben.

Beállításával tudomásul veszi és hozzájárul a hirdető, hogy cím adatai nyilvánosan megjelenjenek a weblapon. Hirdető elfogadja, hogy a megjelenítésből eredő jogi vitákért a weblap üzemeltetőjét semmilyen felelősség nem terheli.

A hirdetés megrendelés, illetve annak díjának Vállalkozóhoz történő beérkezésével a Vállalkozó és a Felhasználó közötti szerződés ráutaló magatartással létrejön.

A Felhasználó megrendelésének megerősítését követően a Vállalkozó az egyes Szolgáltatások leírásában meghatározott időtartamon belül biztosítja a Szolgáltatást, vagy a Vállalkozó jogosult megtagadni a Szolgáltatás nyújtását és elállni a Szolgáltatásra vonatkozó szerződéstől, amennyiben (i) a Felhasználó fizetős  Szolgáltatást kíván igénybe venni, de a Vállalkozó által megadott fizetési határidőn belül nem tesz eleget a fizetési kötelezettségének, vagy (ii) olyan körülmény merül fel, amely szerint a Felhasználó megrendelése bármilyen módon ütközik a jelen Szabályzat rendelkezéseivel. A Vállalkozó a Szolgáltatás biztosításáról vagy megtagadásáról a Felhasználót e-mailben értesíti. A Szolgáltatás megtagadása esetén a Vállalkozó jogosult a Felhasználóval szemben a jelen Szabályzat 4. pontjában foglalt rendelkezéseknek megfelelően eljárni.

A Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele, így többek között a hirdetés feltöltése érdekében önálló felhasználói fiókot köteles létrehozni regisztráció során, amelyet a Felhasználó által megadott e-mail cím, mint egyedi azonosító azonosít. A felhasználói fiók elérhető:

 • a Felhasználó által meghatározott, a felhasználói fiókot azonosító e-mail és jelszó megadásával.

A regisztráció elektronikus úton történt megküldésével és annak Vállalkozó által történő visszaigazolásával felek között a Weboldal felhasználására és a Szolgáltatások igénybevételére (különösen hirdetések közzétételére) vonatkozó keretszerződés ráutaló magatartással jön létre. Az egyes Szolgáltatások megrendelésével létrejött egyedi szerződések a keretszerződés részét képezik. Amennyiben a Felhasználó fiókjában megadott adataiban változás történik, a Felhasználó e változásokat köteles személyes menüjében átvezetni, ennek elmaradásából eredő felelősség a Felhasználót terheli. A Felhasználó bármikor kezdeményezheti a felhasználói fiókja törlését. A Felhasználó fiókregisztrációjának megszűnésével a Vállalkozó és a Felhasználó között létrejött keretszerződés és az annak részét képező, megrendelt Szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződések megszűnnek, a Felhasználó hirdetései a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek, többé nem elérhetőek.

Amennyiben a Vállalkozó visszautasítja a hirdető Felhasználó hirdetésének feladását, akkor az adott hirdetés visszaaktiválhatatlan státuszba kerül, és a hirdetőnek újból fel kell adni a hirdetését a Vállalkozó által megkövetelt feltételeknek megfelelően.

A regisztráció során, amennyiben a felhasználó telefonszámot is rögzíteni kíván a regisztrációs adatok között, a Vállalkozó jogosult ellenőrizni a megadott mobiltelefonszám működését, a regisztráció hitelesítése érdekében. Az ellenőrzés a Vállalkozó által a regisztráció során a Felhasználó részére megjelentetett azonosító kód Felhasználó által a Vállalkozó által megadott, magyarországi mobilszolgáltató hálózatába tartozó (20-as, 30-as, 31-es, 50-es, 70-es előhívószámú) mobiltelefonszámra történő visszaküldésével valósul meg. Az üzenetküldés a Felhasználó által igénybe vett mobilszolgáltatás szerinti díjon történik, a Vállalkozó nem téríti meg a regisztráció hitelesítésével felmerült díjat.

A Vállalkozó jogosult a Felhasználót a Weblap használatából kizárni és további értesítés nélkül törölni a Felhasználó fiókját, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy a Felhasználó által megadott adatok köre nem valós elemeket is tartalmaz. A Vállalkozó felé ezért a Felhasználó semmilyen megtérítési igénnyel nem élhet, azonban köteles a Vállalkozó kárát megtéríteni. A felhasználói fiók Vállalkozó általi törlése esetén a fiókhoz tartozó hirdetések a Weboldalról automatikusan eltávolításra kerülnek.

A Felhasználó és a Vállalkozó között határozott időre létrejött jogviszony legkésőbb a szerződés tárgya szerinti Szolgáltatásra megállapított határozott idő elteltével szűnik meg.

A Felhasználó által feltöltött hirdetések a Felhasználó által bármikor törölhetőek a közzétételükre vonatkozó határozott időtartam alatt. Az archivált és „törlés alatt” álló hirdetések a Weboldalon kizárólag a hirdetést feladó Felhasználó részére hozzáférhetőek, a Weboldalon harmadik személyek által hozzáférhetően nem kerülnek közzétételre.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiókja törlése esetén a Vállalkozó a Felhasználó hirdetéseit nem köteles tárolni, azokat a saját belátása szerint jogosult törölni. A Vállalkozó minden tőle telhetőt elkövet a Weblap és a Szolgáltatások folyamatos elérhetősége érdekében, azonban nem vállal kötelezettséget a Weboldal folyamatos működtetésére, a Szolgáltatás folyamatosságának biztosítására. A Vállalkozó nem vállal felelősséget az olyan közvetlen, vagy közvetett károkért, amelyeket a Vállalkozótól független körülmények okoznak.

A Vállalkozó nem vállal felelősséget a Weblapra feltöltött tartalmak, információk pontossága, megbízhatósága vonatkozásában, mivel a Weblap tartalma a Vállalkozótól függetlenül is módosul.

A Vállalkozó a Szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó, tájékoztató üzeneteket küld a Felhasználók e-mail címére a Szolgáltatás teljesítésének részeként.

 

2.1. Ingyenesen igénybe vehető Szolgáltatások

A regisztrált Felhasználók 1 darab hirdetést tölthetnek fel és szerkeszthetnek díjtalanul a Vállalkozó által a Weboldalon biztosított hirdetési helyeken a jelen Szabályzatban foglalt feltételekkel és kivételekkel, amelyhez a Vállalkozó keresőrendszert üzemeltet. A Weboldalon biztosított valamennyi hirdetési Szolgáltatás igénybevétele Felhasználó részéről regisztrációhoz kötött, azaz csak felhasználói fiók létrehozása esetén lehetséges.

A Weboldalt látogató, felhasználói fiókkal nem rendelkező Felhasználók jogosultak a Weboldalon elhelyezett hirdetések között böngészni, szűrők alkalmazásával a keresést szűkíteni, valamint amennyiben a hirdetést feltöltő Felhasználó azt közzétette, a hirdetésben megjelenő telefonszámon a hirdető Felhasználóval kapcsolatba lépni.

A Felhasználó által a Weboldalra feltöltött hirdetés a határozott időtartam elteltével, amennyiben a Felhasználó nem törli azt, archiválásra kerül. Az archivált hirdetéseket a Vállalkozó 180 napos határozott ideig megőrzi, a Felhasználó részére felhasználói fiókban. A 180 napos időtartam elteltével, a 181. napon az archivált hirdetés automatikusan eltávolításra kerül a felhasználói fiókból is.

A törlésre vonatkozó funkció használatával a hirdetés automatikusan törlésre kerül.

A Vállalkozó által nyújtott ingyenes Szolgáltatás továbbá a hirdetésekre való jelentkezés lehetővé tétele a hirdetővel való kapcsolatfelvétel biztosítása útján, a hirdető által a hirdetésben megadott elérhetőségeken, valamint a jelen Szabályzatban meghatározott egyéb módokon. A hirdetésekre való jelentkezés a Vállalkozó által üzemeltetett üzenetküldő rendszeren keresztül is történhet, a hirdetésben szereplő telefonszámon történő kapcsolatfelvétel mellett. Az üzenetküldő rendszeren küldött üzenetek csak a Weboldal felületén tekinthetők meg. Új üzenet érkezéséről a Felhasználó ingyenesen e-mail értesítőt kap. A Weboldal üzenetküldő rendszerén keresztül folytatott kommunikációt a Vállalkozó jogosult, de nem köteles ellenőrizni annak érdekében, hogy az csak a feladott hirdetésekkel kapcsolatos kommunikációra terjedjen ki, továbbá, hogy annak hangneme ne legyen sértő, bántó, illetve uszító. Kommunikáció alatt érteni kell többek között: írásbeli üzenetet, fényképet, videót, illetve az üzenetben elküldött bármely csatolmányt, azzal, hogy abba beleértendő valamennyi tartalom, amelyet a Felhasználók az üzenetküldő rendszerbe feltöltenek. Az üzenetküldő rendszeren küldött üzenetek törlésre kerülnek a Vállalkozó által az üzenetküldő rendszerből, amennyiben az üzenet feladásától, továbbá egy hirdetésre vonatkozó, ugyanazon Felhasználók között üzenetfolyam utolsó üzenetének feladásától számított 28 nap alatt felhasználói aktivitás nem történik, vagy a megküldött üzenethez tartozó tárgy-hirdetés törlésre vagy eltávolítása kerül a Weboldalról. A Vállalkozó nem felelős az üzenet elérhetetlenné tételéből eredő bármely kárért, amennyiben az a Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően történt.

Amennyiben a Vállalkozó észleli, hogy a Felhasználó a Weboldal üzenetküldő rendszerén folytatott kommunikációja nem felel meg a jelen Szabályzatnak, jogellenes, jó erkölcsbe ütközik, vagy egyébként a Vállalkozó megítélése szerint az nem kizárólag a feladott hirdetésekkel kapcsolatos kommunikációra terjed ki, vagy annak hangneme sértő, bántó, illetve uszító, a Vállalkozó jogosult a Felhasználó Weblaphoz való hozzáférését korlátozni, illetve az ilyen tartalmú kommunikációt felfüggeszteni, annak a címzett részére történő kézbesítését meghiúsítani.

2.2. Ellenérték megfizetése mellett igénybe vehető Szolgáltatások

Az ellenérték megfizetése fejében biztosított Szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat a csomagok menüpont tartalmazza.

A díjakat a Felhasználó átutalással illetve a Barion Payment Zrt. által nyújtott fizetési szolgáltatások segítségével, a barion.hu oldalon keresztül egyenlítheti ki. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 A bankkártyával, illetve Barion tárcával történő fizetés során felmerülő esetleges hibákért a Vállalkozó nem vállal felelősséget. A vásárlást megerősítő automatikus visszaigazoló e-mailt a Vállalkozó a Felhasználó által megadott e-mail címre küldi meg. A Barion szolgáltatással történő díjfizetésről a következő linkeken tájékozódhat bővebben: VÁSÁRLÓI TÁJÉKOZTATÓ A BARION SZOLGÁLTATÁSSAL TÖRTÉNŐ FIZETÉSRŐL.

A vásárlás a “Fizetés” gomb megnyomása előtt bármikor, következmények nélkül megszakítható, a Felhasználó elállhat a szerződéstől. A megfizetett díjról a Vállalkozó, a billingo.hu rendszerén keresztül állít ki elektronikus számlát, melyet a Felhasználó által megadott e-mail címre küld meg. A Felhasználó visszavonhatatlanul hozzájárul a számla elektronikus formátumban való kiállításához. A Vállalkozó a számviteli bizonylatokat a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig köteles őrizni.

Számlamódosítási igényt a Vállalkozó maximum a számlakibocsátás dátumától számított 30 napon belül fogad el.

A jelen pont szerinti Szolgáltatások megszűnnek a rájuk meghatározott időtartam elteltével, továbbá a jelen Szabályzatban meghatározott egyéb, a jogviszonyok megszűnését eredményező esemény bekövetkezte esetén is. A Vállalkozónak nem felróható okból történő megszűnés esetén a Felhasználó nem jogosult semmilyen megtérítési igényt támasztani a Vállalkozó felé, a jelen Szabályzatban kifejezetten megjelölt esetleges megtérítések kivételével.

Amennyiben a megszűnésre azért kerül sor, mert a jelen pont szerinti Szolgáltatás a Szabályzattal ellentétes hirdetéshez kapcsolódóan került megrendelésre és a hirdetést a Vállalkozó eltávolítja, ez a Felhasználónak felróható okból történő megszüntetésnek minősül, és erre tekintettel a Felhasználó nem jogosult a már megfizetett szolgáltatási ellenérték megtérítésére.

Az ellenérték megfizetése fejében biztosított Szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjakat a , csomagok menüpont tartalmazza, illetve a megrendelés menetébe építve, az egyes termékek leírása tartalmazza. A Magánhirdetések és a Vállalati Hirdetések kiegészítő Szolgáltatásainak díja eltérhet egymástól.

2.2.1 A Weblapra ingyenesen feltöltött hirdetések vonatkozásában

Az ingyenes és meghosszabbított (30,90,180,365 nap) hirdetések mellett az alábbi Szolgáltatások vehetők igénybe, ellenérték megfizetése mellett:

(i) Kiemelés

A jelen pont szerinti Szolgáltatás megvásárlásával a Felhasználó feltöltött hirdetése (a) a Weblapon történő közzétételtől, vagy már közzétett hirdetés esetén a Szolgáltatás aktiválásától számított 15 (tizenöt) napon keresztül a találati lista első szakaszában, a hirdetés jobb felső sarkában elhelyezett, piros színű szalaggal kerül közzétételre, továbbá (b) a hirdetés kategóriája szerinti lista első helyére sorolódik. Amennyiben nincs a keresésnek megfelelő pontos találat, akkor egyéb kiemeléssel érintett hirdetések jelennek meg a fenti módon. A csomag 1 db kiemelést tartalmaz.

(ii) Booster

A jelen pont szerinti Szolgáltatás megvásárlásával a Felhasználó feltöltött hirdetése a Weblapon történő közzétételtől, vagy már közzétett hirdetés esetén a Szolgáltatás aktiválásától számított 30 (harminc) napon keresztül használható a Weboldalon. A csomag 2 db kiemelést és 3 db előresorolást tartalmaz.

(iii) Előresorolás

A jelen pont szerinti Szolgáltatás megvásárlásával a Felhasználó a feltöltött hirdetése vonatkozásában a hirdetés a) a Weblapon történő közzétételtől, vagy már közzétett hirdetés esetén a Szolgáltatás aktiválásától a közzétett lista elejére kerül. Az előresorolással ellátott hirdetések a más kiemeléssel érintett vagy kiemelés nélkül feladott hirdetéseket megelőzik a találati listában.

Az Automatikus előresorolással előresorolt hirdetést a hirdetésfeladást követően feladott más hirdetések lejjebb sorolják. A Vállalkozó a Szolgáltatás nyújtását a fizetést követően, a sikeres fizetés megerősítésének Vállalkozóhoz érkezését követően 24 órán belül megkezdi.

A csomag 2 db előresorolást tartalmaz.

(iv) Kép plusz

A jelen pont szerinti Szolgáltatás megvásárlásával a Felhasználónak lehetősége van a csomag által meghatározott képeken felül plusz 10 db kép feltöltésére.

(v) Videó plusz

A jelen pont szerinti Szolgáltatás megvásárlásával a Felhasználónak lehetősége van a csomaghoz egy videó feltöltésére.

3. Hirdetési alapfeltételek

A Vállalkozó a Weblapon a Felhasználók által közzétett tartalmat, továbbá a hirdetéssel kapcsolatban a Felhasználók közötti kommunikációt jogosult, de nem köteles ellenőrizni, vagy jogellenes tevékenység folytatására utaló tényeket vagy körülményeket keresni.

A Vállalkozó fenntartja a jogot, hogy megítélje a hirdetés valószerűségét, valódiságát és megfelelőségét. A Vállalkozó kizárja a felelősségét minden olyan tartalomért, amelyet harmadik személyek (Felhasználók) töltöttek fel a Vállalkozó rendszerére.

3.1. A hirdetés típusára vonatkozó alapfeltételek

Magánhirdetések: Magánszemélyként a Weblapon teljesen cselekvőképes és jogképes magánszemélyek hirdethetnek (a továbbiakban: Magánhirdetés).

Vállalkozói hirdetések: Vállalkozói hirdetést gazdálkodó szervezetek adhatnak fel. Vállalati Hirdetésnek minősül minden olyan hirdetés  amelyet a hirdetés feladásakor (a felhasználói profilban) a Felhasználó ilyenként jelöl meg. Jelllemző lehet pl. amikor egy válllallkozás részmunkára keres munkavállalót.

Reklám jellegű hirdetések: Hirdetést kizárólag reklám-marketing célokra nem lehet használni, konkrét állás vagy szolgáltatás felkínálása nélkül hirdetni tilos.

3.2. A hirdetés tárgyára vonatkozó alapfeltételek

Nem engedélyezett szexuális vagy erotikus jellegű munka hirdetése a Weblapon.

A felkínált vagy keresett szolgáltatásnak meg kell felelnie a Vállalkozó adott kategóriára vonatkozó előírásainak. A Vállalkozó korlátozhatja vagy megtilthatja egyes szolgáltatások hirdetését.

3.3. A hirdetés tartalmára vonatkozó alapfeltételek

Hirdetés címe: A hirdetés címének a  szolgáltatás vagy állás megnevezését kell minimálisan tartalmaznia a magyar nyelv helyesírási szabályainak megfelelő módon. Több, azonos Felhasználó által meghirdetett ajánlatnak azonos címe is lehet.

Hirdetés szövege: A hirdetés tárgyát rövid leírással szükséges részletesen ismertetni. A hirdetés szövege utalhat a Felhasználó egyéb hirdetéseire is. A hirdetések szövegében az általánosan elfogadott netikett irányelvei követendők.

Link: A hirdetésben szereplő linkeknek a hirdetett termékre vagy szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Tilos hirdetési oldalra mutató linket elhelyezni a hirdetésben.

Nyelv: A Weblapon megjelenő hirdetéseknek magyar nyelvű változatot tartalmazniuk kell.

Kategória: A hirdetést abban a kategóriában kell elhelyezni, amelyik a legjobban leírja az adott szolgáltatást. Nem megfelelő kategorizálás esetén a Vállalkozó jogosult a hirdetést a megfelelő kategóriába áthelyezni.

Kép: A hirdetésben szereplő képeknek a hirdetett szolgáltatásra kell vonatkozniuk. Pecséttel, más hirdetési oldalak emblémájával, nevével, vízjelével ellátott képek nem csatolhatók a hirdetéshez. Masszázs szolgáltatás hirdetése esetén a feltöltött kép önarcképet, illetve a szolgáltatás nyújtásának helyszínét ábrázolhatja kizárólag. A Vállalkozó jogosult a képet logójával ellátni. Más hirdetők képeit beleegyezésük nélkül tilos használni. Ugyanez vonatkozik az Internetről letöltött katalógusképekre is, melyeket csak abban az esetben lehet használni, ha maga a hirdető rendelkezik a szerzői jogokkal.

Többszörös hirdetés: Tilos ugyanazt a szolgáltatást vagy állást több hirdetésben hirdetni. Értelemszerűen, tilos ugyanazt a szolgáltatást különböző kategóriákban vagy régiókban hirdetni.

4. A Szolgáltatás nyújtásának megtagadása

A Vállalkozó jogosult a Weblapra feltöltött hirdetést egyoldalúan, haladéktalanul és indokolás nélkül eltávolítani, a Szolgáltatást megtagadni, végső soron a Felhasználó fiókját törölni, amennyiben a Weboldalra feltöltött tartalom a jelen Szabályzatba ütközik. A Vállalkozó a jogszabályban meghatározott határidőben intézkedik minden olyan hirdetés eltávolításáról, amelyre vonatkozóan az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény (Elkertv.) rendelkezéseinek megfelelően bejelentést kap. A Vállalkozó a vonatkozó és mindenkor hatályos jogszabályi keretek között működik együtt a hatóságokkal a jogsértést elkövető személyek felelősségre vonása érdekében. A Felhasználók a jogsértő információkkal kapcsolatos panaszaikat az Ügyfélszolgálat elérhetőségein (info@rent-mytime.com) jelezhetik. Amennyiben azt észleli, hogy a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, vagy védjegyét a Weblapon megjelenő információ sérti, úgy az Elkertv. értelmében teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja a Vállalkozót a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására.

A Weboldalra tilos azon tartalom, hirdetés feltöltése, amely

  • jogszabályba ütközik, vagy jogellenes tevékenységet hirdet;
  • bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg;
  • jó erkölcsbe ütközik vagy sérti a vonatkozó etikai normákat (ideértve különösen a Magyar Reklámetikai Kódex normáit);
  • jogellenes, vagy jogellenes magatartással kapcsolatos, vagy jó erkölcsbe ütköző cselekményre hív fel vagy arra buzdít;
  • mások jogát vagy jogos érdekét sérti, így különösen, ha védjegyoltalomba ütközik, ha szellemi alkotáshoz fűződő jogok, illetve egyéb szerzői és szomszédos, illetve személyhez fűződő jogok sérelmét okozza vagy okozhatja;
  • megtévesztő információt tartalmaz;
  • a Vállalkozó azt az általa képviselt etikai erkölcsi alapelvekkel ellentétesnek tartja;
  • vagy a fentiek gyanúja felmerülhet.

A Weboldalon az alábbi dolgok, termékek, szolgáltatások hirdetése tiltott:

  • Közbiztonságra fokozottan vagy különösen veszélyes eszközök, fegyverek, robbanószer, pirotechnikai anyagok, eszközök (tűzijáték), ilyen termékek alkatrésze, ideértve a fegyverviselési engedélyhez nem kötött eszközöket is (műtárgynak minősülő fegyverek, airsoft és paintball fegyverek, légpuska, légpisztoly, vipera, nundzsaku, sokkoló stb.), kivéve a rendeltetésszerűen a szokásos életvitelhez tartozó, háztartási és sport célok körében használt kés eszközöket (pl. konyhakés, búvárkés);
  • Fogadással vagy egyéb szerencsejátékkal kapcsolatos rendszer vagy annak használatához kötődő segítség felajánlása;
  • Aktiváló kódok, CD-kulcsok, az eredeti szoftvertől különválasztott regisztrációs számok;
  • Olyan weboldalak, FTP szerverek, vagy az azokra vezető út megjelölése, amelyek veszélyes, illegális vagy nem birtokolható anyagok létrehozását vagy az ilyen anyagokhoz való hozzáférést elősegítő információkat tartalmaznak;
  • On-line szolgáltatáshoz hozzáférést biztosító felhasználónevek, jelszavak, felhasználói fiókok adatai;
  • Közösségi oldalak, e-mail szolgáltatások igénybe vételére jogosító meghívók;
  • Postai úton történő rendelést lehetővé tevő katalógusok;
  • Kitöltetlen garancia-levelek, igazolványok, bizonyítvány- vagy igazolvány-érvényesítő címkék;
  • Diplomamunkák, szakdolgozatok, szakdolgozat vagy diplomamunka írását megkönnyítő szolgáltatások, különösen az ilyen dolgozatok megírására, a megírásukban történő segítségre, vagy kapcsolódó anyaggyűjtésre vonatkozóan;
  • Hitelkártya és bankkártya, értékpapír, vagy más, nem átruházható fizetési eszköz, kivéve, ha egyértelműen azonosítható módon fizetési funkcióval már nem rendelkezik és gyűjtési céllal kerül eladásra;
  • Alkohol, alkoholtartalmú italok;
  • Dohánytermékek;
  • Telefonszámok;
  • Bármilyen tűz-vagy robbanásveszélyes anyag, vegyi anyagok;
  • Gyógyszer, külön engedély, bejelentés birtokában, vagy meghatározott felhasználói kör részére forgalmazható anyagok és készítmények, kábítószer, tudatmódosító anyag, vagy bármely, ezekhez hasonló hatású szer;
  • Lopott, vagy egyéb módon bűncselekményből származó, vagy jogellenesen forgalomba hozott termék;
  • Hamis, vagy hamisított termék, vagy hamis márka-vagy eredetjelzés feltüntetését segítő termék, továbbá tilos ezen jellegre vagy tulajdonságra vonatkozó információk elhallgatása, visszatartása is;
  • Emberi szerv, szövet, állati szerv vagy szövet, anyatej;
  • Értékpapír vagy bármely más olyan pénzügyi eszköz, amellyel befektetést vagy pénzkihelyezést lehet végezni;
  • Károkozó elemeket tartalmazó szoftver;
  • Dekóder kártya vagy illegális dekódolásához felhasználható eszköz;
  • Erotikus termékek, szexuális szolgáltatás, erotikus vagy szexuális jellegű masszázs;
  • Kontaktlencse;
  • Temetkezési helyek;
  • Társkeresési szolgáltatás;
  • Jóslás, kártyavetés, vagy ezotériához kapcsolódó szolgáltatások, ehhez hasonló szolgáltatások;
  • Magánszemély által nyújtandó hitel, egyéb pénzügyi szolgáltatás;
  • Meghatározott személy részére szóló, egyedi azonosítóval ellátott jegyek, bérletek;
  • Cigaretta töltő berendezés;
  • Telefonkészülékek függetlenítésére vonatkozó szolgáltatás;
  • Tűzifa hirdetések, melyeknek leírásában a hirdető nem vagy nem a valóságnak megfelelően tünteti fel az erdészeti hatóság által megállapított erdőgazdálkodói kódját/EUTR technikai azonosító számát.

  • Klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett, nem hermetikusan zárt alkalmazások hirdetései, amelyekben a hirdető nem nyilatkozik arról, hogy a fluortartalmú üvegházhatású gázokkal és az ózonréteget lebontó anyagokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 14/2015. (II. 10.) Korm. rendelet alapján rendelkezik jogosultsággal klímagázt tartalmazó vagy azzal működtetett alkalmazások értékesítésére, valamint nem adja meg a Telepítési Tanúsítványának érvényes vonalkódját.

  • Vetőmag, vetőburgonya hirdetések, amelyek nem felelnek meg a 48/2004 (IV. 21.) FVM rendelet 48/2004 (IV. 21.) FVM rendelet (FVM rendelet) 52. § (1) bekezdés azon előírásának (FVM rendelet) 52. § (1) bekezdés azon előírásának, amely szerint forgalomba hozni csak olyan kiszerelt vetőmagot, vetőburgonyát lehet, amely hivatalosan fémzárolt, az FVM rendelet mellékletekben előírt követelményeknek megfelelő vetőmagtételből származik, a csomagoláson szerepelnek az FVM rendelet 52.§ (4) bekezdés szerinti adatok, egyebek mellett pl. kiszerelő neve és címe, fémzárolási szám, fémzárolás időpontja, fajta stb. A hivatkozott FVM rendeletnek nem megfelelő termékek „vetőburgonya” elnevezéssel vagy vetőburgonyára utaló elnevezéssel (pl. vető méretű burgonya) nem hirdethetők a Weboldalon,
  • Étkezési burgonya hirdetések, amelyek nem felelnek meg az étkezési burgonyára vonatkozó minőségi követelményekről szóló 34/2016 (V. 4.) FM rendeletben meghatározott minőségi és jelölési követelményeknek.
  • Azok a friss zöldség és gyümölcs hirdetések, így étkezési burgonya hirdetések, amelyeket nem a 68/2007 (VII.26.) FVM-EüM-SZMM együttes rendelet 6.§ (1) bekezdése alapján regisztrált élelmiszer-vállalkozónak minősülő Felhasználó kíván a Weboldalon hirdetni.

A Vállalkozó jogosult a Szolgáltatás nyújtásának megtagadására és a Felhasználót kizárni a Weblapon elérhető Szolgáltatások nyújtásából (a Felhasználó fiókjának, illetve hirdetésének törlésével) akkor is, ha a Felhasználó a Vállalkozó megítélése szerint nem rendeltetésszerűen használja a Weboldalt, illetve nem rendeltetésszerűen veszi igénybe a Vállalkozó által nyújtott Szolgáltatást, így különösen, ha:

  • a Felhasználó hatósági engedélyköteles tevékenységet kíván az oldal közvetítésével végezni anélkül, hogy erre jogosult volna;
  • a Felhasználó kereskedelmi forgalomba nem hozható termékeket kínál eladásra, illetve olyan terméket ajánl fel, melynek forgalmazása bűncselekményt vagy szabálysértést valósít meg, vagy annak hirdetése vagy forgalmazása bejelentéshez vagy engedélyhez kötött;
  • a Felhasználó jelen Szabályzat rendelkezéseibe, jogszabályba ütközően vagy tisztességtelen célokra használja a Weblapot vagy a Szolgáltatást;
  • a Felhasználó a Weblapon olyan tartalmat tesz közzé vagy olyan tartalomra hivatkozik, illetve olyan módon használja a Weblapot, hogy az a Vállalkozó (vagy cégcsoportjának) jogait, jó hírnevét, üzleti érdekeit, általános megítélését, így különösen termékeinek vagy szolgáltatásainak megítélését sérti vagy sértheti;
  • a Felhasználó a Weblapot, illetve a Szolgáltatást olyan módon használja, hogy azzal harmadik személyek jogát, jogos érdekét sérti vagy sértheti;
  • a Felhasználó bármilyen olyan alkalmazást vagy programot használ, amellyel a Weblap módosítható, vagy amely egyébként veszélyezteti a Szolgáltatás rendeltetésszerű működtetését;
  • a Felhasználó olyan rendszert vagy megoldást használ, amely a Szolgáltatás jogszabályokba ütköző módon történő felhasználást, vagy a Weblap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy eredményezi;
  • vagy a fentiek gyanúja felmerül.

Tilos a feladott hirdetés olyan módon történő módosítása vagy szerkesztése, amely a hirdetésben szereplő szolgáltatás tárgyára tekintettel tartalmilag új hirdetés feladásának minősülne.

A Vállalkozó fenntartja magának a jogot, hogy a jelen pontban meghatározottak szerinti Szolgáltatás nyújtásának megtagadásával érintett Felhasználó IP címéről érkező ismételt regisztrációt megtagadja, illetve a már létrejött ismételt regisztrációt előzetes értesítés nélkül, azonnali hatállyal törölje, felé a Szolgáltatás nyújtását a jövőben megtagadja.

5. Felelősség

A Felhasználó által a Weblapon közzé- vagy elérhetővé tett tartalomért, ideértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a Felhasználót terheli felelősség, a Vállalkozó ezen tartalmakért nem felel és semmilyen felelősséget nem vállal. A Felhasználó köteles a Szolgáltatást jogszerűen és a mindenkor hatályos jogszabályok, továbbá a jelen Szabályzat rendelkezéseinek betartásával használni.

A Felhasználó a Szolgáltatások használatának megkezdésével tudomásul veszi, hogy Weblapra általa feltöltött információk, anyagok, szövegek, képek és adatok tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik. A Vállalkozó a Weblap működtetését az Elkertv. szerint végzi, és amennyiben azt észleli, hogy bármely tartalom a jelen Szabályzatba ütközhet, jogosult és az Elkertv.-ben meghatározott esetekben, illetve szabályok szerint köteles a tartalom azonnali eltávolítására, és az érintett Felhasználó további jogellenes tevékenységének megakadályozására. A Vállalkozó kizárja a felelősségét minden abból eredő kárért, ha törölte a Felhasználó jelen Szabályzat rendelkezéseibe ütköző magatartása vagy bármely jogszabály megsértése miatt a Felhasználó által a Weblapra feltöltött bármilyen tartalmat, vagy megakadályozta további Szabályzatba ütköző tevékenységét.

A Vállalkozó nem felelős a Felhasználóknak a Weboldal használatával terjedő vagy elérhetővé váló káros tartalmak, így vírusok, férgek okozta károk és egyéb veszteségek vonatkozásában. A Vállalkozó nem felelős továbbá a Felhasználók által megadott adatok hiányosságáért, vagy a hibásan megadott adatokból eredő bármilyen felmerülő hátrányért.

A Vállalkozó jogosult megtenni a Felhasználó felelősségre vonásához szükséges lépéseket. A Vállalkozó a hatályos jogszabályok szerint együttműködik a hatóságokkal a felelősségre vonás érdekében.

A Vállalkozó nem avatkozik bele a Felhasználók közti jogvitákba, és a Felhasználók közti jogvitákkal kapcsolatos igények tekintetében a Vállalkozó semmilyen felelősségét nem vállal. A Vállalkozó nem vállal felelősséget a Felhasználók által a Weblapra feltöltött felhívásokkal, ajánlatokkal, továbbá az ezek alapján létrejövő szerződésekkel kapcsolatban, így különösen a termékek minőségéért, biztonságáért, jogszabályi megfelelőségéért, a termékek, szolgáltatások ellenőrzéséért, a Felhasználó teljesítéséért. A Weblapon keresztül elérhető, együttműködő partnerek által biztosított szolgáltatásokat a Felhasználó saját felelősségére, a partnerszolgáltató által nyújtott feltételek szerint veszi igénybe és elismeri, hogy a Vállalkozó nem felel e szolgáltatók által nyújtott szolgáltatásokért.

Amennyiben a Felhasználó magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Vállalkozóval szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Vállalkozó által megkövetelt intézkedést megtenni és a Vállalkozónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, amely a Vállalkozót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, továbbá köteles a Vállalkozó helyett közvetlenül helytállni ilyen igény vonatkozásában.

A Felhasználó kijelenti, hogy a Szolgáltatást a jelen Szabályzat rendelkezéseinek megfelelően veszi igénybe, a Szolgáltatás igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. A Vállalkozó kizárja felelősségét a Szolgáltatás igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.

A Felhasználó vállalja, hogy minden, a Vállalkozó által megkövetelt intézkedést megtesz a Vállalkozó jó hírnevének megóvása érdekében.

Az Adatvédelmi Tájékoztató szerint a Vállalkozó méri a Felhasználók aktivitását. Felhasználó tudomásul veszi, hogy kizárólag Felhasználó felelőssége az, hogy a Weboldalt honnan, milyen eszközről nyitja meg, használja azt, így Felhasználó saját felelőssége, ha nem anonim ablakban nyitja meg a Weboldalt, amikor nem a saját gépét, eszközét használja a Weboldalra belépéshez, és emiatt a Felhasználó aktivitásáról a Vállalkozó nem pontos adatokat gyűjt össze, ami miatt a Felhasználó számára nem kívánt, sértő tartalom is megjelenik hirdetésként a Felhasználó gépén vagy eszközén, vagy ilyen tartalmú hírlevelet kap. A Vállalkozó kizárja minden felelősségét azokért a károkért, igényekért, amelyek a Felhasználót azáltal érhetik, ha a Weboldalt nem anonim ablakban nyitja meg a Weboldalt, amikor nem a saját gépét, eszközét használja a Weboldalra belépéshez.

6. Polgári jog, büntető jog, szerzői, szomszédos és kapcsolódó jogok védelme

A Szolgáltatás bármely eleme és annak egésze, továbbá a Weblapon (és applikációkon keresztül) a Vállalkozó által elérhetővé tett minden tartalom és elem (beleértve az egyes felhasználói hirdetéseket, a Weblap arculatát, tartalmának, adatbázisának összeválogatását, elrendezését és megjelenítését is, szoftverek, forráskódok, domain nevek, logók, stb) szerzői jogi (ideértve a szerzői jogi törvényben meghatározott szomszédos és kapcsolódó jogokat is, a továbbiakban szerzői jogok alatt ezeket is érteni kell) védelem – és bizonyos esetekben – iparjogvédelem, büntető jogi, illetőleg polgári jogi védelem alatt áll.

A szerzői jogok összessége és az adatbázis előállítójának védelmét megillető jogok, továbbá a fentiek szerint megszerzett felhasználási jog jogosultja a Vállalkozó. A Weboldal bármely elemének engedély nélküli felhasználása, így különösen, de nem kizárólagosan másolása, módosítása vagy újbóli közzététele – a Vállalkozó kifejezetten erre irányuló felhasználási engedélye nélkül – polgári jogi és büntetőjogi felelősséget von maga után. A Weboldalon (és applikációkon keresztül) elérhető adatbázis egésze vagy része nem használható fel és nem hasznosítható a Vállalkozó előzetes írásbeli engedélye nélkül, így különösen tilos a Weboldal (és applikációk), az azon elérhető adatbázis egészét, bármely részét felhasználni, sokszorosítani, másolni, újraközölni, terjeszteni, kivéve, ha a Vállalkozó egyértelműen és kifejezetten ehhez külön hozzájárul. A Vállalkozó a Weboldal tartalmának bármely részét vagy egészét bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja vagy visszavonhatja.

A Felhasználó a Szolgáltatás megrendelésével egyben hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó a Felhasználó által szolgáltatott, jogvédelem alatt álló elemeket (így különösen a hirdetés szövegét, a csatolt képeket) a Vállalkozó ellenérték fizetése nélkül, a Szolgáltatások nyújtásához szükséges és hasznos mértékben és körben felhasználja, beleértve a másolás, többszörözés, tárolás, közzététel, terjesztés, illetve a szükséges mértékű átdolgozás jogát, valamint harmadik személy részére történő felhasználási jog engedését is időbeli és földrajzi (területi) korlátozás nélkül. A felhasználási jog kizárólagos, a Vállalkozó jogosult azt továbbadni harmadik személy részére. A Felhasználó az előbbiekre való tekintettel csak az általa készített, vagy olyan egyéb anyagokat adhat át, amely kapcsán a kizárólagos felhasználási jogokkal rendelkezik.

7. Elállás és felmondás joga

A jogszabály szerint fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) értelmében, a Kormányrendelet 20.§ szerinti, indokolás nélküli elállási és felmondás joggal rendelkezik a Szolgáltatások vonatkozásában. Az elállás és felmondás joga vonatkozásában a jelen pont szerinti Felhasználón a továbbiakban kizárólag a jogszabályok szerinti fogyasztónak minősülő felhasználó értendő. A Szolgáltatások nyújtására meghatározott, a Szolgáltatás nyújtásának megkezdésére vonatkozó határidőket a Vállalkozó abban az esetben képes betartani, ha a Szolgáltatást igénybe vevő Felhasználó a Szolgáltatás kifizetését megelőzően tett, külön nyilatkozattal kifejezetten igényli és hozzájárul ahhoz, hogy a Vállalkozó az igénybe vett szolgáltatás nyújtását a jelen Szabályzat szerint, a Kormányrendelet 20.§ (2) bekezdés b) pont szerinti időtartam (14 nap) lejártát megelőzően kezdje meg, azzal, hogy az igénybe vett szolgáltatás teljesítésének megkezdését követően a Felhasználót a szolgáltatásra vonatkozó szerződés megkötésének időpontjától számított 14 napon belül elállási jog nem, de indokolás nélküli felmondási jog illeti meg a szerződés fennállása alatt, a Szolgáltatás egészének teljesítéséig, amelyet követően a Felhasználó a felmondási jogát elveszíti.

A fogyasztó Felhasználó az elállási, vagy felmondási jogát a jelen Szabályzat mellékletében meghatározott nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozata útján gyakorolhatja, amelyet köteles eljuttatni a Vállalkozó jelen Szabályzat 8. pontjában meghatározott postacímére vagy elektronikus levelezési címére. Az elállási, illetve felmondási jog gyakorlása határidőben történik, ha azt a Felhasználó az előző bekezdésben foglalt határidőben elküldi. A Felhasználót terheli annak bizonyítása, hogy az elállási vagy felmondási jogát a jelen bekezdésben foglaltakkal összhangban gyakorolta.

A Felhasználó jelen pont szerinti jogának gyakorlása esetén a Vállalkozó haladéktalanul, de legkésőbb a nyilatkozat Vállalkozó által történő kézhezvételétől számított 14 napon belül a Vállalkozó visszatéríti a Felhasználó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is. A visszatérítés során a Vállalkozó az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezett hozzájárulását adja, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Barion szolgáltatás alkalmazásával megfizetett díjakat a Vállalkozó minden esetben Barion szolgáltatással küldi vissza a Felhasználó részére.

A felmondási jog gyakorlása esetén a megszűnés időpontjáig nyújtott szolgáltatásért járó ellenértékre a Vállalkozó jogosult, az ellenérték azon része, amely meghaladja a ténylegesen nyújtott szolgáltatás értékét, a Felhasználó részére visszatérítésre kerül. Az elszámolás során a Felhasználó által arányosan fizetendő összeget az ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani. Ha azonban a Felhasználó bizonyítja, hogy a teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. A piaci érték megállapításánál az azonos tevékenységet végző vállalkozások azonos szolgáltatásának a szerződés megkötésének időpontja szerinti ellenértékét kell figyelembe venni. A Felhasználó a jelen bekezdés szerint köteles megtéríteni a Vállalkozó észszerű költségeit, ha a Vállalkozó a teljesítést a Felhasználó kifejezett, előzetes kérésére kezdte meg, és a teljesítés megkezdését követően gyakorolja a felmondási jogát.

8. Fogyasztói panasz, Ügyfélszolgálat

A Vállalkozó ügyfélszolgálata a Szolgáltatással kapcsolatos panaszokat, felhasználói megkereséseket az alábbi címeken fogadja:

  • telefonszám: +36 30 960 1721 (2020. 02. 03-tól visszavonásig a telefonos ügyfélszolgálat átmenetileg nem elérhető)
  • székhely, postacím:1035 Budapest, Szentendrei út 2/B 1/6.
  • elektronikus levelezési cím: info@rent-mytime.com

A Vállalkozó a Szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat elsődlegesen postán, illetve az info@rent-mytime.com e-mail címen fogadja, a telefonos ügyfélszolgálat a Szolgáltatás használatára vonatkozó felhasználói kérdések megválaszolására szolgál, a Szolgáltatások könnyebb használata érdekében. A panaszokat, felhasználói kérdéseket az ügyfélszolgálat írásban, a Felhasználó által megadott e-mail címre küldött e-mail útján válaszolja meg. A Vállalkozó a székhelyen személyesen nem fogad panaszokat.

A Vállalkozó kivizsgálja az összes, a fentiek szerint beérkező panaszt, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az a lehető legrövidebb időn belül érdemben orvoslásra vagy megválaszolásra kerüljön.

A panaszkezelésre a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései irányadók. A Vállalkozó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Vállalkozó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóak szerint jár el. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Vállalkozó egyedi azonosítószámmal látja el.

A jegyzőkönyv tartalmazza a Felhasználó nevét, lakcímét, a panasz előterjesztésének helyét, idejét, módját, a panasz részletes leírását, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok jegyzékét, a Vállalkozó álláspontját (negatív válasz esetén az indokolást), a jegyzőkönyvet felvevő személy nevét és aláírását, a keltezést (hely és idő) és a panasz egyedi azonosítószámát, amennyiben azt szóban vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás útján tették.

Az írásbeli panaszt a Vállalkozó annak beérkezését követő harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Vállalkozó megindokolja.

A Vállalkozó a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a fogyasztóvédelmi törvény értemében öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni. A panaszok elbírálására a Vállalkozó és a Felhasználó közötti jogviszony keretén belül, egyedileg kerülhet sor.

A panasz elutasítása esetén a Vállalkozó írásos válasza indoklást tartalmaz, továbbá abban a Vállalkozó tájékoztatást nyújt a jogorvoslati lehetőségekről, így a Vállalkozó a Felhasználót írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó Felhasználó esetén a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét, valamint hogy a Vállalkozó fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben a Felhasználó a Vállalkozó válaszát nem tartja kielégítőnek, különösen az alábbi szervekhez fordulhat jogorvoslatért:

(i) Fogyasztónak minősülő Felhasználó – ha önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében jár el a Szolgáltatások igénybevétele során – a területi gazdasági kamarák mellett működő független, a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes, vagy kérelme szerinti békéltető testülethez fordulhat, melyek hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a Vállalkozó közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv. tartalmazza.

(ii) Fogyasztónak minősülő Felhasználó a fogyasztóvédelmi hatósági jogkört gyakorló, területileg illetékes kormányhivatalokhoz fordulhat. Az eljárás részletes szabályait a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV tv., a 2008. évi XLVII tv., valamint a 2004. évi CXL tv. tartalmazza. A Fogyasztó a lakóhelye szerint illetékes kormányhivatalhoz fordulhat az alábbi linken megtalálható elérhetőségeken: http://www.kormanyhivatal.hu/..

Melléklet

Elállási/Felmondási nyilatkozat minta

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt

Tájékoztatás a Vállalkozó által nyújtott szolgáltatás fogyasztónak minősülő Felhasználók által történő igénybevétele során a Vállalkozó és a fogyasztónak minősülő Felhasználó, mint távollevők között kötött szerződés vonatkozásában:

1.Vállalkozó neve:

Kiss Tibor e.v.

2.Vállalkozó székhelye, üzleti tevékenységének helye, postai címe, a Vállalkozó adatai:

székhelye:1035. Budapest, Szentendrei út 2/B 1/6.

telefonszáma: +36 30 960 1721

elektronikus levelezési címe: info@rent-mytime.com

A céget bejegyző hatóság: NAV Központi Irányítása
Nyilvántartási szám: 55234098
Adószám: 56574311-1-41

Kamara: Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara (BKIK)
regisztrációs szám: BU56574311

3.A szerződés szerinti szolgáltatásokért járó ellenszolgáltatás adóval megnövelt teljes összegéről, valamint az esetlegesen ezen felül felmerülő valamennyi további költségről:

Az árakról és egyéb költségekről az egyes szolgáltatások megrendelése előtt a Weblapon tájékozódhat.

4.Határozatlan időre szóló szerződés vagy előfizetést magában foglaló szerződés esetében:

A Vállalkozó által megadott szolgáltatási díj összege a szolgáltatás valamennyi költséget tartalmazza. Ha a teljes ellenértéket, vagy valamennyi költség előre történő kiszámítása nem lehetséges, a Felhasználó az ellenérték összegének kiszámításának módjáról a szerződés megkötését és a szolgáltatás megrendelését megelőzően tájékoztatást kap.

5.A szerződés megkötéséhez alkalmazott távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz használatának díja:

Nincs ilyen.

6.A teljesítés feltételeiről, így különösen a fizetésről és a teljesítési határidőről, valamint a vállalkozás panaszkezelési módjáról:

A teljesítés feltételeivel, a fizetési módokkal, teljesítési határidőkkel és a panaszkezeléssel kapcsolatos információk a Szabályzatban elérhetőek (2. és 8. pont).

7.A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog:

A fogyasztót megillető elállási és felmondási joggal kapcsolatos információk a Szabályzatban elérhetőek (7. pont).

8.A kellékszavatosságra és a termékszavatosságra vonatkozó jogszabályi kötelezettségről:

Kellékszavatosság

Fogyasztó a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Vállalkozóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a kötelezett, ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Fogyasztó és a Vállalkozó közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Vállalkozó a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik.

Kellékszavatossági igénye alapján a fogyasztó választása szerint: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a fogyasztó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Vállalkozó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Vállalkozó költségére fogyasztó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Fogyasztó a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Vállalkozónak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Vállalkozó adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.

Fogyasztó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Vállalkozóval közölni. Fogyasztó és a Vállalkozó közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős. Fogyasztó és a Vállalkozó közötti szerződés esetén a fogyasztó kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított két év alatt évül el.

9.Az értékesítés utáni ügyfélszolgálati és egyéb szolgáltatások, valamint a jótállás fennállásáról és annak feltételeiről:

Fogyasztó a szolgáltatásokkal kapcsolatban az adott témakörben a jelen Szabályzatban, illetve a Weboldalon megadott e-mail címeken és telefonszámokon is kérhet tájékoztatást. A Vállalkozó jótállást nem vállal.

10.Rendelkezésre áll-e a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex, illetve a magatartási kódexről történő másolatkérés módjáról:

Nem áll rendelkezésre, másolatkérésre nincs mód.

11.Határozott időre szóló szerződés esetén a szerződés időtartamáról, határozatlan időre szóló szerződés esetén a szerződés megszüntetésének feltételeiről:

Ellenkező kikötés hiányában a határozott időre szóló szerződések esetén a szerződés időtartama 30 nap. Ellenkező kikötés hiányában a határozatlan időre szóló szerződések estén a felmondási idő 1 hónap. A szerződések megszüntethetők a szerződő felek közös megegyezésével is. A szerződések időtartamáról és megszüntetésének feltételeiről bővebb tájékoztatás a Szabályzatban, illetve az egyes szolgáltatások megrendelése előtt a Weboldalon található.

12.Határozott időre szóló olyan szerződés esetén, amely határozatlan időtartamúvá alakulhat át, az átalakulás feltételeiről, és az így határozatlan időtartamúvá átalakult szerződés megszüntetésének feltételeiről:

Nincs ilyen eset.

13.A fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartamáról:

Ingyenes hirdetések esetében a hirdető a regisztrációját, hirdetését bármikor jogosult törölni. A felhasználói fiók törlésére a törlés kezdeményezésének napjától számított 1 hónap alatt kerül sor, a hirdetések Felhasználó által történő törlés hiányában a megjelentéstől számított legkésőbb 90 napos időtartamot követően archiválásra, az archiválás időtartamát, azaz 180 napot követően, a Szabályzatban meghatározott esetek kivételével, törlésre kerülnek. A hirdetések Felhasználó által történő törlésére az erre vonatkozó funkció használatát követően azonnal törlődnek. Ellenszolgáltatás ellenében nyújtott szolgáltatások esetében a fogyasztó kötelezettségeinek szerződés szerinti legrövidebb időtartama az adott Szolgáltatás tekintetében a Weboldalon található.

14.A fogyasztó által a vállalkozás kérésére fizetendő vagy biztosítandó letét vagy egyéb pénzügyi biztosíték nyújtásáról és annak feltételeiről:

Nincs.

15.A digitális adattartalom működéséről, valamint az alkalmazandó műszaki védelmi intézkedésről:

A Vállalkozó az általa üzemeltetett szerverek és egyéb berendezések (ide értve a hálózati kapcsolatot biztosító infrastruktúra) működtetése kapcsán a szükséges védelmi intézkedéseket elvégezte és fenntartja, folyamatosan frissíti. Az eszközök megfelelő elhelyezéséről és fizikai védelméről gondoskodik, illetve a tárolt adatok védelmét a rendelkezésre álló informatikai eszközök révén biztosítja.

16.A digitális adattartalom hardverrel és szoftverrel való együttműködési képességéről a vállalkozástól észszerűen elvárható ismereteknek megfelelően:

A Weboldal böngészőfüggetlen módon együttműködik valamennyi operációs rendszerrel, illetve megjeleníthető mobilalkalmazásokon (mobiltelefon, táblagép).

17.A jogszabályi előírás vagy a vállalkozás döntése alapján a vállalkozásra nézve kötelező peren kívüli panaszkezelési mód és vitarendezési mechanizmus igénybevételének lehetőségéről, valamint az ehhez való hozzáférés módjáról:

Fogyasztók a panaszaikkal elsődlegesen írásban fordulhatnak közvetlenül a Vállalkozóhoz, amely minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Vállalkozó és fogyasztó a jogvitáikat elsődlegesen peren kívül, egyeztetés útján rendezik. Ha az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a fogyasztó a hatályos jogszabályok, illetve a Szabályzat szerint hatósághoz, bírósághoz, békéltető testülethez fordulhat.

18.A békéltető testülethez fordulás lehetőségéről, a Vállalkozó székhelye szerint illetékes békéltető testület nevéről és székhelyének postai címéről:

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban: fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban. A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. A Vállalkozó székhelye szerint illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület, 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Jelen tájékoztató az Általlános Szerződési Feltételek mellékletét képezi.

Felső