A jobb élmény érdekében kérjük, módosítsa böngészőjét CHROME, FIREFOX, OPERA vagy Internet Explorer verzióra.
Benjamin Franklin saját erkölcsi tökéletesítési terve

Benjamin Franklin saját erkölcsi tökéletesítési terve

Amikor Benjamin Franklin huszonkét éves volt (ebben az időben Philadelphiában élt, egy nyomasztó inaskodás elől menekülve szülővárosából, Bostonból), kidolgozott egy tervet saját erkölcsi tökéletesítésére.

Feltette magának a kérdést: “Melyek életem legfontosabb céljai?”
Elgondolkozott ezen, és elmélkedésének eredménye tizenkét “erény” lett – tizenkét vezérlő érték. Pontosan tudta, mik ezek az értékek, mivel mindegyiket írásban határozta meg. Az alábbiakban olvashatjuk ezeket a meghatározásokat:

 • Mértékletesség – “Ne egyél a tunyulásig, ne igyál a részegségig!”
 • Hallgatás – “Csak úgy szólj, ha ezzel a magad vagy a mások javát szolgálod! Kerüld a felületes beszélgetést.”
 • Rend – “Minden dolgodnak legyen meg a maga helye. Minden tevékenységednek legyen meg a maga ideje.”
 • Határozottság – “Határozd el, hogy megteszed, amit kell! Hiánytalanul tedd meg, amit elhatároztál.”
 • Takarékosság – “Csak olyasmire költs, ami hasznára van másoknak és magadnak!”
 • Szorgalom – “Ne veszíts időt! Munkálkodj mindig valami hasznos feladaton. Mellőzz minden felesleges tevékenységet.”
 • Őszinteség – “Senkit se vezess félre ártó módon! Gondolkodj jámboran és igazságosan, és ha beszélsz, szólj ennek megfelelően.”
 • Igazságosság – “Igaztalanul ne bánts meg senkit! Ne mulaszd el azt a segítséget, amit kötelességed megtenni.”
 • Arányérzék – “Kerüld a végleteket! Légy olyan türelmes a téged ért sérelmekkel, amilyen türelmet megítélésed szerint ezek megérdemelnek.”
 • Tisztaság – “Ne tűrd sem a tested, sem a ruhád, sem pedig a környezeted tisztátalanságát!”
 • Nyugalom – “Ne hagyd magad bosszantani a semmiségektől, a hétköznapi és az elkerülhetetlen dolgoktól!”
 • Önmegtartóztatás – “Ritkán élj a kéjjel: csak akkor, ha ez egészségedet vagy gyermeked nemzését szolgálja! Sose juss el a csömörig, erőd fogytáig! Ne űzd mások vagy magad békéjének és jó hírének rovására.”

Franklin megmutatta az írást egy kvéker barátjának, és kikérte a véleményét. Az elolvasta az erényeket, és azt mondta, hogy egy dolog kimaradt a sorból, mégpedig az alázat. Így Franklin tizenharmadik erényként odaírta az alázatot.

Ezt nagyon röviden határozta meg. Így:
”Utánoznod kell Jézust és Szókratészt.”

Ezután életét tizenhárom hetes ciklusokként szervezte, és minden héten figyelmét egy-egy erény követésére összpontosította. Így akarva elérni, hogy magatartását összhangba hozza az értékeivel.

Hetvennyolc évesen ezt írta a visszaemlékezéseiben: “Egészében véve, noha sosem jutottam el a tökéletességig, amelyre annyira törekedtem, de azért közelebb kerültem hozzá, mintha nem igyekeztem volna elérni.” Az értékelést csupán az alázatra vonatkozó megjegyzéssel egészítette ki, amely mint emlékszünk, eredetileg nem volt a listáján.

Tipikus franklini őszinteséggel ezt írja: “Nem dicsekedhetek különösebb sikerrel abban, hogy ténylegesen szert tettem volna erre az erényre, de eredményeket értem el abban, hogy alázatosnak mutassam magam.”

Ben Franklin első lépésként meghatározta, melyek a vezérlő értékei, aztán úgy szervezte az életét, hogy ezeknek meg tudjon felelni. Ez azt jelenti, hogy napi teendőit ezen értékek fényében végezte. Az első lépés természetesen az, hogy meg kell határoznunk a vezérlő értékeinket.

Mindnyájunk életét meghatározott vezérlő értékek irányítják. Ezek szoros kapcsolatban állnak azzal, hogy kik is vagyunk valójában, ezért van akkora szerepük az életünkben, ezért olyan fontosak számunkra. Az, hogy az olyan értékek, mint a tisztesség, a szeretet, az őszinteség személyiségünk meghatározó építőelemei, még nem jelenti, hogy meg is tudjuk magyarázni,
miért olyan fontosak számunkra. Egyszerűen fontosaknak tartjuk őket, és kész. Vannak aztán más vezérlő értékek, amelyek tudatos életcélokként élnek bennünk, és minden módon arra törekszünk, hogy ezeket elérjük. Ilyen lehet például az anyagi biztonság megteremtése, vagy az, hogy olyasmit alkossunk, amivel kivívjuk az utókor tiszteletét.

Ha meg akarod határozni a vezérlő értékeidet, világos válaszokat kell adnod a következő kérdésekre: Miket tartok a legfontosabb prioritásoknak életemben? E prioritások közül melyeket értékelek a legtöbbre?

Noha vezérlő elveink egyben a legfontosabb prioritásaink is, gyakran szakadék tátong az eszményeink és a napi valóság között. A teljesítményünk egy eszményi értékkel összehasonlítva sosem tökéletes, ám ahogy a teljesítményünk javul, csodálatos dolog történik: fokozatosan szert teszünk arra a belső békére, amelyről már beszéltünk.

Abraham Maslow az értékeink és a napi tevékenységünk közötti összhangot “önmegvalósításnak” nevezte. Az önmegvalósítás értelmezhető annak folyamataként is, ahogyan a tetteim és a vezérlő értékeim egye közelebb kerülnek egymáshoz.

Felső